Full steam ahead!

Post written by Rado Žilinský. See his work HERE.

I’ve met Peter and Barbora for the first time when I wanted to create making of video for one of my own projects. We understood each other from the beginning and we’ve been of one mind so thanks to it, our first project went well. During that time we’ve been talking a lot about their big project, which they were preparing. As you probably know now, it was Heart of a Tower – a unique Slovak project for me. They let me read the script and I really liked it – the style, the setting and also the story.

(more…)

Read More

Plnou parou vpred!

Tento post pripravil Rado Žilinský. Jeho prácu si môžte pozrieť TU.

 

S Peťom a Baškou sme sa stretli keď som potreboval spraviť making of video pre jeden z mojich produktov. Od začiatku sme si rozumeli a boli na podobnej vlnovej dĺžke, takže spolupráca bola vcelku bezproblémová. Popri práci sme sa veľa rozprávali aj o ich veľkom projekte, ktorý pripravujú. Ako už asi viete, jedná sa práve o Srdce Veže – z môjho pohľadu unikátny projekt na Slovensku. Dali mi prečítať aj scenár a ten mi naozaj sadol. Štýlovo, prostredím aj príbehom.

 

(more…)

Read More

Birth of the Soldier

Post written by Milan Vagač (see his work HERE)

I’ve liked the visual character of the movie Heart of a Tower from the very beginning, so when I was asked to cooperate on it, I was really looking forward to it.

My first task was to create the character of the member of the army – the soldier, which is not only a single character but will be the model for the other soldiers and actually the whole army. I was supposed to invent the character that would clearly look like a soldier, but he shouldn’t remind any real, existing army of any country, because this soldier is the member of the army of the fantasy world Yourland. Before the actual work, I made a research of existing uniforms, from historical ones through lot of exotic and unusual ones to the current ones which are still being used.

(more…)

Read More

Ako vojak prišiel na svet

Tento post pripravil Milan Vagač (jeho prácu si môžte pozrieť TU)

 

Vizualita pripravovaného filmu Srdce Veže ma od začiatku oslovila, a preto ma veľmi potešil návrh na spoluprácu.

 

Mojou prvou úlohou bolo vytvoriť postavu vojaka, ktorá má byť zároveň modelom pre ďalších vojakov, tvoriacich celú armádu. Zo samotnej postavy malo byť zrejmé, že ide o vojaka, ten by sa však nemal ponášať na žiadnu existujúcu armádu, pretože ide o armádu z ríše fantázie. Samotnej práci predchádzal prieskum rôznych uniforiem, od historických, cez rôzne raritné a exotické, až po tie súčasné, ktoré sa stále používajú.

 

(more…)

Read More

plutoon na festivale Anifilm a na Visegrad Animation Forum!

Tento post pripravila Eva Pa a Peter Budinský

Prvý májový víkend sme cestovali na najväčšiu udalosť sveta animácie v Českej republike – na Medzinárodný filmový festival Anifilm, program ktorého bol bohatý na animované celovečerné a krátke filmy ako aj na videoklipy. Využili sme príležitosť zúčastniť sa festivalu ako súčasť slovenskej delegácie na Visegrad Animation Forum a nevynechali sme príležitosť pozrieť si najčerstvejšie novinky zo sveta animovaných dlhometrážnych filmov.

 

foto1

(more…)

Read More

plutoon on Anifilm and Visegrad Animation Forum!

Post written by Eva Pa and Peter Budinský

First weekend in May, we traveled to visit the biggest animation event in Czech republic – International Film Festival Anifilm, which had again very rich program of animated features, shorts and music videos. We took the opportunity to travel there as a part of the Slovak delegation for Visegrad Animation Forum and we also didn’t miss the opportunity to watch fresh animated features!

foto1

(more…)

Read More

Zrod Železného muža

Toto je post Mateja Mazáka, ktorý vytvoril výtvarný návrh Železného muža.

 

Osobne som bol zo Železného muža nadšený už od začiatku. Vždy som totiž túžil navrhnúť filmového “záporáka”, takže sa mi teraz splnil sen. 

Železný muž vznikal krok za krokom transformovaním skíc, inšpirácií a vízií ar directora Petra Budinského až do podoby, ktorá sa najviac hodila pre hlavného záporného hrdinu a zároveň zapadala do vizuálneho konceptu celého projektu.

Na úplnom začiatku mojej práce stál klasický “automaton”, ktorý je zvonku lesklý a hladký, ale vnútri ukrýva komplikovaný mechanizmus tvorený ozubenými kolieskami a hodinovými strojčekmi. Pre zachovanie vizuálneho konceptu bolo veľmi dôležité vytvoriť prvky opotrebovania, hrdzu, rôzne zvary či nity, aby boli z návrhu zrejmé ničivé účinky času. 

Snažil som sa pretransformovať príbeh tejto postavy do skíc a urobil som ich naozaj veľa kým sa mi podarilo nájsť správnu formu a štruktúry. Potom som svoju prácu presunul do počítača a začal som Železného muža “budovať” od základov. Každý malý detail, každá textúra, skrutka po skrutke, až kým nebol na svete.

 

(more…)

Read More

Creation of Metal Man

This post has been written by Matej Mazák, who created the art design of Metal Man (https://www.behance.net/matjemazka):

Personally, I was fascinated by Metal Man from the very beginning. I always wanted to create a film villain, so my dream came true.

Metal Man was created step by step by transforming of the sketches, inspirations and visions of the art director Peter Budinský to the form, which best suits the main villain of the story and still maintains the visual concept of the project.

In the beginning of my work, there was a classical automaton, which has shiny and sleek outer form, but underneath it, there is a complicated mechanism made of gear wheels and clockworks. Very important to maintain the visual concept was to create elements of abrasion, welds and rivets, so there are visible ravages of time.

I tried to transform the story behind his character to the sketches and I made really lot of them until I found the best form and the best structures. Then I moved my work to the computer and I’ve started to „build“ Metal Man from the scratch. Every single detail, every texture, screw after the screw, he was born finally.

(more…)

Read More