Bird of Prey

 

Film ukazuje, ako rôzne ľudia reagujú na problematické situácie. Pokiaľ sa ich niečo úplne netýka, správajú sa úplne inak, ako v prípade, keď sa problém stane súčasťou ich života. Tento film je akousi metaforou na ľudský alibizmus.

 

réžia: Peter Budinský

Producent: VŠMU Bratislava, RITCS Brussel
Scenár: Peter Budinský
Zvuk: Anouck Gauvain
Hudba: Kuo Hua Chen

 

Festivalové ocenenia:

VGIK International Student Festival, Moscow, Russia, 2010 – Special Mention of the Jury

Cinepsi Festival International Cinéastes et Spiritualité , Louvain-la-Neuve, Belgium, 2010 – Prix du Jury