Divadlo ZáBaVKa

 

Divadlo Zábavka, ktoré sa venuje deťom, nás oslovilo s možnosťou spolupráce na troch animovaných videoklipoch. Ide o pesničky pre najmenšie deti a tak sme spoločne hľadali vhodný vizuálny koncept. Každá z pesničiek mala svoj príbeh, no všetky spájali rovnaký svet, ktorého hrdinami boli zvieratká a krajina, ktorej priníp vychádza z divadelných predstavení Divadla Zábavka.

 

Spoločne sme najprv nastavili výtvarné spracovanie a technológiu animácie. Cieľom bolo nájsť také riešenie, ktoré bude atraktívne pre najmenšie deti a ktoré zároveň bude dostatočne jednoduché, aby sme ho mohli využiť pri väčšom objeme práce. Navrhli sme vizuál prostredia a zvieratiek, ktoré sme následne animovali 2D plôškovou animáciou. Výtvarný koncept, ktorý vznikol pri tvorbe videoklipov sme neskôr využili aj pri výrobe obalu na CD a pri výrobe iných printových a onlinových materiálov (bannery, roll-upy, social media pictures a pod.).

 

Klient: Divadlo ZáBaVKa

Scenár: Vojtech Koleják a Zuzana Kolejáková

Výtvarný koncept: Peter Budinský

Podklady a animácia: Kamila Kučíková

Online, print, CD cover: Peter Budinský

 

Autor textov: Zuzana Kolejáková

Autor hudby: Andrea Bučko, Adriena Bartošová

Produkcia: Zuzana Kolejáková, Andrea Bučková, Vojtech Koleják