Fest Anča Team

 

Organizačný tím Medzinárodného festivalu animovaných filmov Fest Anča.

 

Ilustrácia: Peter Budinský