Ideme vlakom 24h

 

Vytvorili sme časozberné animované video pre Železničnú spoločnosť Slovensko, ktoré je založené na reálnom grafikone vlakov jazdiacich po Slovenskej republike. 24 hodín pohybu vlakov je v animácii transformovaných do 1 minúty a zobrazuje vlaky a presný čas, kedy Slovenskom prechádzajú.

 

Navrhli sme vizuálny koncept videa a 3D mapu Slovenskej republiky, v ktorej sme vymodelovali takmer všetky trate presne na miestach, cez ktoré prechádzajú. Súčasťou zadania bolo aj vytvorenie “scenára” – v tomto prípade to znamenalo preniesť skutočný grafikon vlakov na našu skrátenú časovú os, aby sme boli schopný spraviť video v maximálnej možnej miere realisticky. Čo sa týka technológie, ide o kombináciu 3D a 2D animácie. 3D animácia tvorí základ videa, zatiaľ čo 2D animácia pomáha dopĺňať nevyhnutné informácie.

 

Vizuálny koncept: Peter Budinský, Matej Záriš

3D assety a animácia: Matej Záriš

2D assety a animácia: Peter Budinský

Klient: Železničná spoločnosť Slovensko