Letný Big Air 2019 vizuál

 

Aj v roku 2019 sme vytvorili vizuálnu identitu pre Letný Big Air v meste – snowboardovú a freeski súťaž a hudobný festival, ktorý sa odohráva na kúpalisku v Kremnici. 

 

Súčasťou našej práce bol grafický návrh a ilustrácia kľúčového vizuálu podujatia, jeho spracovanie, príprava tlačových podkladov ako aj digitálnych výstupov určených na propagáciu (plagáty, bilboardy, bannery, animované videá, social media). 

 

Výtvarný návrh, ilustrácia: Peter Budinský