Výlety Šaša Tomáša

Informačné video k edukačnému softwaru pre deti.

Výtvarné návrhy: Martin Špirec

Animácia: Peter Budinský, Patrik Pašš jr.

Category

Komerčná práca