I <3 Parenica

Animovaná reklama pre Parenicu.

Výtvarné návrhy a animácia: Peter Budinský

Category

Komerčná práca