POPP Line Prestige

Animované online video.

Klient: Popp

Výtvarné návrhy, animácia: Peter Budinský

3D, animácia: Matej Záriš

Zvuk: Michal Džadoň

Category

Komerčná práca