THIS IS LOCCO

Personalizované ikony členov tímu reklamnej agentúry.

Ilustrácia: Peter Budinský

Category

Ilustrácia, Komerčná práca