Rozprávkový výber

 

Vytvorili sme krátku animáciu do televízneho spotu “Rozprávkový” výber, v ktorom sa dvaja malí chlapci rozprávajú o neuveriteľnom svete plnom obrovského ovocia, zeleniny a buchiet, na ktorých sa dá skákať. V úvode spotu sa stretávame s chlapcami v skutočnom svete z ktorého sa plynule premiestnime do sveta kresleného, rozprávkového.

 

Animovaná časť tvorí približne tretinu spotu. Ide o digitálnu plôškovú animáciu. Keďže tento spot je jedným zo série troch, výtvarný koncept vznikol v spolupráci s režisérom tak, aby koncepčne dotváral vizuál celej série. Vychádza z idey detskej kresby, keďže z reálneho sveta sa do toho kresleného dostávame rukou jedného z hlavných hrdinov. Výtvarný návrh chlapcov sa drží ich skutočnej podoby a svet, v ktorom sa dej odohráva je sureálny a pracuje s abstraktnými prvkami. 

 

Výtvarný koncept a podklady: Peter Budinský

Animácia: Lukáš Figeľ

Agentúra: Respect APP

Réžia: Dano Dekan