SRDCE VEŽE

Dlhometrážny animovaný film pre deti

Ďaleko za hranicami šedivých stereotypov je ukrytý čarovný svet Tvojazem. Krkavce sa v ňom správajú ako ľudia, žeriavy chodia ako roboty a železný stroj chce ovládnuť svet. Malý chlapec musí odhaliť pravdu a zachrániť Tvojazem – jeho vlastný svet.

 

Pôvodný názov: Heart of a Tower/Srdce Veže

Réžia: Peter Budinský

Scenár: Katarzyna Gondek, Peter Budinský, Barbora Budinská, Patrik Pašš ml., Phil Parker

Dramaturgia: Kristína Májová

Producent: BFILM (SK) – Peter Badač

Ko-producenti: plutoon (SK) – Barbora Budinská, Stacka (BE) – Jan Hameeuw, BFILM.cz (CZ), RTVS (SK)

Plánovaná premiéra: 2021

“Výnimočný a náročný projekt, jeden z prvých ambicióznych slovenských celovečerných filmov, ktorý je určený deťom. Kvalitná literárna i výtvarná zložka sa vymyká štandardným schémam detských dlhometrážnych filmov. Realizačný tím je tvorený schopnými a veľmi talentovanými ľuďmi, projekt má veľmi dobrú perspektívu obohatiť slovenskú audiovíziu.”

(komisia Audiovizuálneho fondu)

 

 

 

Výtvarné návrhy predstavujú zamýšľaný štýl, ktorý mieša fotokoláž a matte-painting. Pozadia sú veľmi detailné a epické a pripomínajú videohru. Vďaka tomu budú príťažlivé pre zvolenú cieľovú skupinu, ktorá má tendenciu odkláňať sa od príliš detskej animácie.

(komisia Creative Europe MEDIA)

SYNOPSA

 

Mama ma prinútila presťahovať sa do tohto škaredého vysokého paneláku na tomto šedivom sídlisku, ale mne sa tu vôbec nepáči. Ani sa nečudujem, že oco nás nechce prísť pozrieť a ani nezavolá. O mňa sa už nikto nezaujíma. Ja sa teda tiež nebudem. Je čas ísť.

 

Riki, 10 ročný chlapec, utečie z domu za záhadným núdzovým signálom, ktorý vysiela neznámy žiarivý kameň. Tento zvláštny predmet má podľa všetkého čarovnú moc a odnesie Rikiho do neuveriteľného sveta “Tvojazem”, v ktorom sa obrovské chodiace stroje potulujú po púšti, opice a krkavce rozprávajú a veda tam v mieri spolunažíva s prírodou.

 

Náš žiarivý kameň sa spojí s Rikim. Ukryje sa v jeho hrudi a chce, aby ho ochránil a nikomu o ňom nepovedal. Vyzerá to však, že každý v Tvojazemi po ňom túži, keďže je zdrojom všetkej energie. Ten, kto by tento poklad získal, by spolu s ním nadobudol aj veľkú moc.

 

S kým by sa mal Riki o svoje tajomstvo podeliť? So svojou novou drzou kamarátkou Emmou? So Železný mužom, super-robotom? S Tidlingom, opičím generálom? Alebo radšej s nikým? Komu môže naozaj veriť?

 

Spolu s Rikim sa vydávame na magickú dobrodružnú cestu plnú nebezpečenstva a nástrah, ale aj zábavy, aby sme spoločne vrátili tento kameň, nazývaný aj “Srdce Veže”, na svoje miesto. Je to to jediné, čo môže Rikimu pomôcť vrátiť sa domov a zachrániť tak aj vlastné srdce.

PODPORILI:
Vývoj a realizáciu tohto projektu finančne podporil
PRODUCENTI: