THIS IS LOCCO

 

Personalizované ikony členov tímu reklamnej agentúry.

 

Ilustrácia: Peter Budinský