Virtuálny pacient

 

Animované video z lekárskeho prostredia s pôrodníckou tématikou vzniklo ako spolupráca s Mgr. Bc. Evou Urbanovou, PhD. z Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine. Je súčasťou vzdelávacieho systému, ktorý fakulta využíva pri výučbe budúcich lekárov. Video zobrazuje situáciu z pôrodnice, v ktorej tehotná pacientka prežíva eklamptický záchvat. Pôrodná asistentka sa musí rozhodovať o postupe a študenti majú na základe videa vyhodnocovať, či bol zvolený postup správny. 

 

Pri tomto projekte sme od klienta dostali pomerne veľkú slobodu čo sa týka výtvarného štýlu. Najpodstatnejšie bolo držať sa reálnych postupov a správneho zobrazenia niektorých lekárskych pomôcok. Vizuálne sme však dostali možnosť realizície bez zásadnejších ombedzení. Video vychádza z komixového vizuálu a animácia je jednoduchá a minimalistická. Keďže cieľom bolo vyrobiť video bez voiceoveru, rozhovory medzi pacientkou a pôrodnou asistentkou prebiehajú vrámci komixových bublín. 

 

Scenár: Mgr. Bc. Eva Urbanová, PhD., Barbora Budinská, Peter Budinský

Výtvarný koncept, podklady a animácia: Kamila Kučíková