Vízia 2030

 

Vízia 2030 je animované online video, na ktorom sme pracovali s našim klientom Železničná spoločnosť Slovensko. Video približuje víziu budúcnosti a zmien, ktoré by prispeli k trvalo udržateľnej mobilite, zvýšeniu kvality života, zvýšeniu bezpečnosti a plynulosti dopravy a ekologickejšiemu prepravovaniu. Cieľom tohto projektu bolo odkomunikovať akým spôsobom by sa táto vízia dala naplniť v priebehu najbližších rokov.

 
Pri tomto projekte sme vytvorili komplexné riešenie od scenára videa, ktorý vznikol v spolupráci s klientom, cez vizuálne riešenie a výtvarné návrhy a finálnu výrobu. Ide o 3D animáciu s 2D infografickými prvkami. Video je situované do dvoch odlišných svetov – prvý, realistický zobrazuje Slovensko, ktorým prechádza vlak. Druhý svet je technický a monochromatický a prenáša diváka do budúcnosti plnej inovácií. 
 
Klient: Železničná spoločnosť Slovensko
Scenár: Peter Budinský, Barbora Budinská
Výtvarný koncept: Peter Budinský, Matej Záriš
3D assety a animácia: Matej Záriš
2D assety a animácia: Lukáš Figeľ, Peter Budinský