Čítajme spolu

 

Krátke animované video pre sieť kníhkupectiev Panta Rhei. Pôvodné zadanie bolo jednoduché rozanimovanie loga v tvare ležatej osmičky. Toto zadanie sme sa snažili uchopiť a posunúť ho trochu ďalej v duchu myšlienky “Čítajme spolu”, ktorú chcel klient do tohto minividea vniesť.

Navrhli sme teda koncept 3 situácií, v ktorých ľudia spolu čítajú a preniesli sme ich do ručne kreslenej 2D animácie. Aby sme zachovali čistotu a jednoduchosť, situácie sú zobrazené na malom priestore uprostred obrazu kam sa sústreďuje aj pozornosť diváka. Našou úlohou teda bolo vytvoriť komplexné riešenie – od scenára, cez návrh výtvarného konceptu až po animáciu.

 

Obsahový a výtvarný koncept: Peter Budinský

Výtvarné podklady a animácia: Kamila Kučíková